Hop til indhold
Grønlands Domstole

Hvad er tvangsopløsning 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark anmoder Retten i Grønland om at tvangsopløse aktie- og anpartsselskaber i Grønland, hvis;

  • selskabet ikke har en lovlig ledelse
  • selskabet mangler revisor
  • selskabet ikke har indsendt godkendt årsrapport

Retten i Grønland behandler sager i hele Grønland. Resultatet af sagens behandling i retten kan være:

  • at selskabet får Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tilladelse til genetablering
  • at selskabet tvangsopløses
  • at selskabet tages under likvidation (afvikling og opløsning)
  • at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen erklærer selskabet konkurs
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011