Hop til indhold
Grønlands Domstole

Hvordan? 

Retten i Grønland modtager anmodning om tvangsopløsning af et aktie- eller anpartsselskab fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 

I de fleste sager indkalder retten selskabets seneste registrerede ledelse til møde i retten. Under dette møde skal selskabet forklare;

  • om ledelsen ønsker, at selskabet skal genetableres
  • hvornår selskabet er stiftet
  • hvordan selskabets ejerforhold er
  • om selskabet er i aktivitet
  • hvor selskabet driver (eller drev) virksomhed
  • hvilke aktiver og passiver selskabet har

Hvis det ikke er muligt at indkalde direktøren, indkalder Retten i Grønland et bestyrelsesmedlem eller eventuelt selskabets revisor til mødet.


Det kan også ske, at opløsning sker uden berammelse af et retsmøde, hvortil en eller flere fra ledelsen har været indkaldt. Det sker, hvis Retten i Grønland ikke kan få fat i nogen fra ledelsen.

Retten afgør på mødet, hvad der videre skal ske med selskabet. Der er følgende fire muligheder:

  • udsættelse på genetablering
  • likvidation (afvikling og opløsning)
  • konkurs
  • opløsning uden egentlig bobehandling
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011