Hop til indhold
Grønlands Domstole

Likvidation 

Hvis selskabets bestyrelse ikke ønsker at genetablere selskabet - eller betingelserne for at udsætte tvangsopløsningen med henblik på genetablering ikke er opfyldt - vil Retten i Grønland normalt udpege en likvidator.

Likvidatoren indtræder i stedet for selskabets ledelse og optræder i enhver henseende på selskabets vegne. Likvidatoren har til opgave at sælge selskabets aktiver og betale kreditorerne. Overskuddet tilfalder aktionærerne/anpartshaverne. Likvidator udarbejder regnskab, der godkendes på en generalforsamling. Udgifterne til bobehandlingen afholdes af selskabet.

Til top Sidst opdateret: 29-09-2011